Różne drogi

Nikt nigdy nie osiągnął niczego 
wspaniałego z wyjątkiem tych, 
 którzy uwierzyli, że mają w sobie moc zdolną 
pokonać niesprzyjające okoliczności.
 Bruce Barton

Doktor Maxwell Maltz zmarł w 1975 roku, lecz mimo to jest głównym autorem tej fantastycznej książki napisanej w 2001 roku, a jego wkład jest bardzo aktywny i żywy.

Czytaj dalej Różne drogi