Co to jest SU DŻOK?

O czym mówi Twoja dłoń?

Pamiętasz przysłowie „paluszek i główka to szkolna wymówka”? Jego przekaz jest dość jednoznaczny – nie należy zbytnio przejmować się problemami, które pojawiają się w tych rejonach ciała.

Takie wnioski można wyciągać wtedy, gdy założymy, że ciało składa się z części bardziej ważnych i mniej ważnych, oraz że części te nie mają ze sobą żadnego związku. O ile pierwsza część zdania jest prawdziwa, o tyle druga już nie.
Poza wiedzą na temat systemów odpowiadających warto uświadomić sobie, że przez każdy z „mało ważnych” paluszków przechodzi kanał energetyczny (receptory, połączenia nerwowe) zasilający swą energią jeden z narządów głównych.
Długotrwałe kłopoty z konkretnym palcem – sztywnienie, skrzywienie, cierpnięcie, odciski, przebarwienia, grzybice – oprócz tego, że stanowią niedogodność, mogą sygnalizować zakłócenia w konkretnym kanale energetycznym lub narządzie do którego doprowadzają energię.
Ponieważ komunikacja zachodzi w obu kierunkach – od narządu i kanału energetycznego do palca, oraz od palca do kanału energetycznego i narządu – możesz za pośrednictwem palców wpływać na stan poszczególnych organów.
Na podstawie elastyczności nadgarstków i ścięgien wokół stawów skokowych można ocenić, czy wnętrze ciała jest elastyczne. Ponieważ elastyczność w ciele odzwierciedla elastyczność myślenia, warto swoją uwagę zwracać na przysłowiowe lekceważąco traktowane paluszki.
Gdy zauważysz niepokojące objawy wykorzystaj pierścienie elastyczne do masażu palców, oraz sprężyny i kasztany do masażu dłoni. Wychłodzone dłonie i (lub) stopy będą wdzięczne za ogrzanie przy pomocy mini moksy punktów energetycznych lub receptorów dłoni i stóp w systemie odpowiadającym dłoni.

 

Warto więc zainteresować się tą starą terapią.

Terapia Su Jok, to jedna z wielu skutecznych terapii naturalnych, która powstała na bazie medycyny chińskiej, staroindyjskiej oraz wiedzy zaczerpniętej od Egipcjan. Jej twórcą jest Koreańczyk prof. Park Jae Woo. Nazwa zaczerpnięta jest z języka koreańskiego – Su – znaczy dłoń, Jok – znaczy stopa. W historii medycyny znane są różne systemy diagnozowania i leczenia. Park Jae Woo wprowadził system terapeutyczny, który opiera się na zasadzie podobieństwa i hologramu.Im bardziej dwa układy są do siebie podobne tym łatwiej dochodzą ze sobą do porozumienia, czyli im układ wierniej odtwarza ciało człowieka, tym skuteczniejszy jest efekt terapeutyczny. Wykorzystał podobieństwo ciała i dłoni człowieka. Ciało ma masywną część centralną (tułów) oraz pięć wystających elementów – cztery elementy 3-częściowe (kończyny) i jeden element 2-częściowy (głowa z szyją).


Na początku system Su Jok (Dżok) bazował na bardzo precyzyjnym odwzorowaniu części ciała i narządów na poziom dłoni. Później Park Jae Woo znalazł inne systemy odwzorowań. Dzięki temu dużą zaletą tej terapii jest możliwość korygowania różnych zaburzeń zachodzących w naszym organizmie wykorzystując różne układy lecznicze – dla jednego narządu można wykorzystać od kilku do kilkudziesięciu punktów terapeutycznych a to z kolei znacznie zwiększa skuteczność terapii. Druga istotną zasadą jest zasada hologramu – mówi o tym, że informacja o całości zawarta jest w każdej najdrobniejszej cząstce tej całości.
Na dłoniach i stopach znajdują się punkty współoddziaływania o wysokim stopniu aktywności, połączone ze wszystkimi organami i częściami ciała. Gdy dochodzi do zakłócenia pracy organu, wysyła on „impuls informacyjny” do odpowiedniego punktu współoddziaływania powodując jego bolesność. Stymulacja punktu w czasie terapii powoduje powstanie zwrotnych fal leczących, które po osiągnięciu chorego organu regulują jego pracę.
Najprostszym sposobem stymulacji punktów jest masaż palcem lub pałeczką diagnostyczną. Można też stosować w terapii ziarna, magnesy, pierścienie ze sprężynki, moksy, igły i lasery.
Jako metoda terapii, Su Jok nie ma żadnych przeciwwskazań co do jej stosowania i może być używana u każdego, przy każdej dolegliwości niezależnie od wieku i stanu ogólnego.


Su Dżok, dzięki różnorodnym nieinwazyjnym metodom leczniczego oddziaływania, stwarza niezwykłe wręcz możliwości leczenia wielu uporczywych problemów zdrowotnych. Studiując Su Dżok, otwieramy się na lepsze zdrowie, ale także lepsze rozumienie doskonałości i ładu w Naturze, której cząstkę stanowimy. W Su Dżok wzbudza zachwyt szeroki zakres zastosowania i możliwości – od lekkiego niedomagania do ciężkich uszkodzeń narządów wewnętrznych, od ostrych krytycznych stanów do korekcji sfery emocjonalnej i mentalnej. Wielu współczesnych lekarzy i naturoterapeutów uważa, że Terapia Su Dżok jest najbliższa pięknym marzeniom antycznych lekarzy o uniwersalnej metodzie uzdrawiania. Ciało ludzkie jest zbudowane na zasadzie hologramu (kopii), to znaczy, że w najmniejszej części całości zawarta jest informacja i obraz tejże całości. Holograficzna projekcja wszystkich części i wewnętrznych narządów ciała to stworzony przez samą Naturę drogowskaz do wysoko efektywnego systemu naturalnego leczenia i profilaktyki zdrowia.

Ukierunkowana stymulacja (budzenie) odpowiednich obszarów współzależności na rękach i stopach, poza szybką likwidacją bólu likwiduje również przyczynę jego powstawania i stabilizuje przepływ energii w zaatakowanym organie lub partii ciała, powodując w konsekwencji efekt ich całkowitego uzdrowienia. Su Dżok może działać niezmiernie szybko. Wielu lekarzy pogotowia ratunkowego w Rosji stosuje go w codziennej praktyce, również w reanimacji.


Terapia Su Dżok jest aktualnie zaliczana do jednej z najlepszych metod leczenia stosowanych na świecie. Nie przez przypadek. Zakres możliwości oddziaływania, szybkość osiągania efektów, bezpieczeństwo i dostępność, stawiają Su Dżok w czołówce nowoczesnych, naturalnych metod uzdrawiania i harmonizacji ludzkiego organizmu. Według Su Dżok organizm człowieka można przedstawić w formie piramidy, mającej cztery poziomy. Każdy z wyżej stojących poziomów niezmiennie będzie wpływał na stojący niżej. Harmonia wyższego poziomu gwarantuje harmonię na niższych poziomach (jeżeli z góry spada czysta woda, to i na dole będzie ona czysta, jeżeli na górze woda jest zanieczyszczona, to również na dole będzie ona zanieczyszczona).
W systemie Su Dżok można przywracać utraconą równowagę organizmu na czterech poziomach: fizycznym, energetycznym, emocjonalnym i mentalnym.

Leczenie na jednym z poziomów pociąga za sobą uzdrawiające zmiany na pozostałych poziomach (stojących wyżej i niżej). Na przykład wykorzystując standardowy system współzależności, można spróbować wyleczyć każdą chorobę, ale w niektórych przypadkach to leczenie będzie długotrwałe. Szczególnie podczas leczenia chorób przewlekłych: im wyższy jest poziom, na który oddziałujemy, tym szybciej można osiągnąć dobry efekt. I tak rwę kulszową w standardowym systemie współzależności można wyleczyć w ciągu siedmiu seansów, chociaż pozbycie się tej samej dolegliwości na poziomie mentalnym zajmie jeden seans. Dlatego kolejnym etapem w Su Dżok będzie przejście na pracę w systemie energetycznym. Dokładniej rzecz ujmując na projekcję tego systemu. W akupunkturze znana jest zasada, że im punkt jest położony dalej od centrum ciała, tym działanie jego jest silniejsze i bardziej wszechstronne. Najbardziej uniwersalne punkty znajdują się poniżej kolana i poniżej łokcia.

Dłonie i stopy są najbardziej oddalone od centrum, więc praca na projekcji meridianów na dłoniach i stopach owocuje zwiększoną skutecznością oddziaływania. Poziom emocjonalny i mentalny także podlega leczniczemu oddziaływaniu na projekcjach meridianów.

 

PODSTAWOWE PUNKTY ENERGETYCZNE
W SYSTEMIE SU DŻOK

W leczeniu metodą Su Dżok można rozpoczynać terapię od oddziaływania na podstawowe punkty energetyczne. Jest to wskazane zwłaszcza wtedy gdy mamy do czynienia z osobą starszą lub bardzo schorowaną z jej całym wachlarzem dolegliwości.

Meridiany te pełnią nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych. Na meridiany te możemy spojrzeć jak na arterię komunikacyjną, na której w pewnych miejscach dochodzi do korków, zatorów, zakłócających swobodne przemieszczanie się energii.
Analogicznie, zatory na kanałach energetycznych powodują utrudnione przemieszczanie się energii w ciele. Zakłócenie przepływu energii w tych szczególnych meridianach w niekorzystny sposób odbija się na funkcjonowaniu wszystkich organów ciała. Aby usprawnić przepływ energii przez meridiany koordynujące pracę całego organizmu, oddziałujemy na projekcję podstawowych punktów energetycznych. Bardzo korzystne jest ogrzewanie ich mini moksą lub moksą.
Meridian Zarządzający i Meridian Poczęcia przechodzą wzdłuż linii środkowej ciała, dlatego projekcję punktów energetycznych znajdujących się na tych meridianach odnajdujemy na liniach środkowych, wyznaczanych dla obu pozycji dłoni (powyżej i poniżej przepony).

Ogrzewając Podstawowe Punkty Energetyczne wspomagasz wymianę energetyczną pomiędzy organizmem a otoczeniem. Następuje także lepsza dystrybucja energii w samym organizmie. Praca na punktach energetycznych może wyglądać różnie, w zależności od celu jaki chcesz osiągnąć. Jeżeli np. pojawił się ból w dolnej części kręgosłupa – możesz ogrzewać punkt 5 i 6 na stronie zewnętrznej.

Pracę nerek wspomożesz grzejąc punkt 4 i 5 na stronie zewnętrznej.

Przy problemach przeziębieniowych (pod warunkiem, że nie ma wysokiej gorączki, bo wtedy ogrzewać nie wolno!) wskazane jest ogrzewanie punktów 1, 2, 3 na stronie zewnętrznej.

Gdy przeziębienia powtarzają się bardzo często, oprócz strony zewnętrznej pokazanej wyżej, ogrzewaj punkt 5, 6, 7 na stronie wewnętrznej.

Ogrzewanie wszystkich punktów na stronie zewnętrznej i wewnętrznej można traktować jako ważny etap w terapii w przypadku osób starszych, cierpiących na wiele różnych dolegliwości, rekonwalescentów, osłabionych, anemicznych, skarżących się na marznące kończyny lub chłód w całym ciele. Taka terapia wskazana jest także osobom przygotowywanym do zabiegu operacyjnego oraz po powrocie ze szpitala po operacji.
Z jej dobroczynnego działania mogą skorzystać osoby, które przeżyły silny stres, uległy wypadkowi, cierpią na bóle z powodu zmian degeneracyjnych, u których nastąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu narządów lub dokucza bezsenność, a także te, które profilaktycznie chcą wzmocnić organizm.
Przy ogrzewaniu wszystkich punktów energetycznych dokonujemy wstępnej diagnozy pokazującej, która część ciała najbardziej potrzebuje ciepła (przy niedoborze ciepła jest większe prawdopodobieństwo powstawania różnego rodzaju chorób). Jeżeli w czasie nagrzewania któryś punkt wymaga wypalenia znacznie większej ilości mini moks niż pozostałe, to w tym obszarze już jest jakiś problem zdrowotny, albo występuje zagrożenie, że problem się pojawi. Zwykle po kilku zabiegach te dysproporcje dotyczące czasu nagrzewania zmniejszają się. Jeżeli różnice utrzymują się, można je traktować jako wskazówkę i po zakończeniu serii całościowego ogrzewania, później zastosować ogrzewanie lokalne, koncentrując się na punktach najbardziej potrzebujących energii ciepła.
Leczenie poprzez ogrzewanie punktów energetycznych jest przyjemne, rozluźniające i bezpieczne. Nie można przekazać więcej energii ciepła niż organizm potrzebuje. Punkt w wystarczającym stopniu nasycony energią ciepła, poprzez odczucie parzenia zabezpiecza przed przedawkowaniem tej energii.
Punkty energetyczne oprócz ogrzewania moksą możesz stymulować poprzez naklejenie rozgrzewających nasion. Seria zabiegów (około 10) ogrzewania Podstawowych Punktów Energetycznych, stosowanych codziennie lub co drugi dzień, to znakomity początek terapii. Po jej zakończeniu przynajmniej część problemów jest złagodzona. Po jedno- lub dwutygodniowej przerwie możesz kontynuować leczenie przy użyciu innych metod terapii Su Dżok.

Dużo więcej informacji jest na stronie wieloletnich praktyków tej metody:
www.sujok.pl

Powiększ

Metoda jest efektywna. Jakiś czas temu mój masażysta w Trójmieście zaraził mnie tą metodą i faktycznie w przypadkach kontuzji obok masażu klasycznego, akupresury stopy, bańki chińskiej była ona bardzo pomocna. Szczególnie w moim przypadku kiedy było to nadwyrężenie Achillesa, bóle w okolicy kolan, infekcja, lekkie bóle kręgosłupa. Co ciekawe punkty odniesienia na dłoniach do tych narządów wykazywały bolące miejsca. Sport to zdrowie choć to świetna przygoda i nauka życia.

Nasionoterapia w Su Dżok.

Ta metoda połączona wyżej z masażem lub moksą przynosi bardzo dobre rezultaty i jest szalenie prosta.  Wystarczy przyłożyć nasiona do dłoni (lub stopy) i chorych miejsc na ciele, by energia z nich rozpoczęła swoje dobroczynne działanie.
Leczenie nasionami ziarna poszczególnych roślin różnią się właściwościami. Dlatego aby  najlepszy skutek, warto dowiedzieć się jakie gatunki nasion sprawdzają się przy konkretnych chorobach. Można stosować także dowolne ziarenka (z wyjątkiem roślin trujących), ale w takim przypadku zdrowienie będzie postępować wolniej. Ogólna zasada terapii jest taka: schorzenia przewlekłe najlepiej leczyć ziarnami znajdującymi się w stanie spoczynku. Ostre zapalenia – nasionami kiełkującymi. Aby taka energia efektywnie docierała do ciała, najlepiej jest ją przykleić plastrem i po min. 12-24 godzinach wymienić na nowe. Zwolennicy nasionoterapii uważają, że ziarno które z wyglądu przypomina dany organ bardzo korzystnie na niego oddziaływuje. Dlatego do leczenia nerek czy żołądka można użyć bobu albo fasoli, a nasiona gruszki warto stosować przy schorzeniach macicy lub woreczka żółciowego. Z kolei na trzustkę znakomicie wpłyną pestki winogron. W leczeniu chorób oczu wykorzystywane są nasiona okrągłe, takie jak groch i pieprz, a przy chorobach serca nasiona kaliny, gryki lub tykwy. Jeśli chcemy poprawić sobie pamięć, użyjmy orzecha włoskiego, bo kształtem przypomina półkule mózgowe.

Do Su – Dżok nie potrzeba specjalistycznego i drogiego sprzętu.

Różne sprzęty do stosowania tej metody oraz najpierw wykonania diagnozy można zakupić na wielu stronach internetowych.
Można z powodzeniem znając podstawowe zasady robić ją samemu.
Unikamy w ten sposób wiele przypadkowych schorzeń zapobiegawczo oraz tych, które zaczynają się rozwijać! Bez żadnych farmaceutycznych leków przeciwbólowych ze skutkami ubocznymi gratis, które tuszują tego typu stany zapalne w organizmie. Warto więc zaufać nowatorskim i zasadniczo już starym metodom leczenia.

Dodatkowe skuteczne rozwiązania z metodą SU-DŻOK:

1.Dzień i Noc – 26 składników >>, które są synergiczne i działają wzmacniająco i regenerująco na organizm*

*jak chcesz mieć produkt za 1 zł skontaktuj się z nami

2.Ssanie oleju >>

3.Woda z cytryną >>

4.Ćwiczenia odmładzające >>

5.Czysty Sok Aloesowy z 45% galaretką >>

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.