Metoda NIA dr George Ashkara

Jedną z ciekawych metod usuwania przyczyn raka i innych nieciekawych chorób jest znana już jakiś czas metoda NIA dr George Ashkara. Jest ona w gruncie rzeczy bardzo prosta. Efektywna, bo usuwa z krwiobiegu to co powoduje raka czyli kancerogeny.

Metoda ta niesamowicie jest atakowana przez współczesnych tzw. naukowców czy onkologów. Każdy jednak wybiera co chce. W razie zagrożenia można wybrać oczywiście bardzo szkodliwą chemioterapie i radioterapie >> , po której umiera dużo ludzi w krótkim czasie do pięciu lat po ich zastosowaniu. Nie znamy przypadków, aby po dobrze zastosowanej metodzie NIA ktoś szybciej umarł. Dr George Ashkar proponuje więc nietypowy sposób na usuwanie przyczyny raka z organizmu. Jest to metoda na odtrucie organizmu dostosowana do współczesności znana już w starożytnych Chinach. Metoda dr Ashkara polega więc na prostym kilkumiesięcznym zabiegu, który przywraca jego naturalną równowagę i uruchamia potężne siły samo uzdrawiania. U zdrowych działa oczywiście silnie profilaktycznie. Metoda, ta jak twierdzi autor, najskuteczniej radzi sobie z tzw. nieuleczalnymi chorobami, typu rak, AIDS, reumatoidalne zapalenie stawów, astma, zaburzeniami systemu odpornościowego itp. Twierdzi, że wyleczył się dzięki niej z nowotworu trzustki. Należy mocno zauważyć, że przyczyną raka jest więc zwiększona ilość chemicznych substancji kancerogennych w organizmie. Nie wiąże się natomiast przyczyn raka z czynnikami biologicznymi jak wirusy, bakterie. Choć badania np. dr Clark pokazują, że np. grzyby Candida również są przyczyną nowotworów i szybciej dzięki nim się rozprzestrzeniają po organizmie.

Metoda NIA (ang. Neutral Infection Absorption)

Dr Geroge Ashkar:
Miałem 6 lat, kiedy obiecałem, że znajdę lek na raka. W wieku 12 lat znalazłem lek na raka, opracowałem metodę Wchłaniania Neutralnej Infekcji (NIA). Nazywam się George Elias Ashkar, jestem fizykiem. Zanim zacząłem badania nad rakiem, potrzebowałem profesjonalnej rady.
Zapytałem się lekarza: Czy wiesz czym jest rak?. Odpowiedział. – Nie. Zapytałem – Czy masz lek na raka? Odrzekł – Nie. Następnie zapytałem – Kim jesteś z zawodu? Jaka jest Twoja specjalizacja?
Odpowiedział – Specjalizuję się w onkologii. Trudno uwierzyć w to, co powiedział.

Ktoś kto nie wie, czym jest rak, nie ma na niego leku, a nazywa siebie specjalistą onkologiem?

To, co specjaliści onkolodzy mówią, jest w 100% kłamstwem. To, co specjaliści onkolodzy robią, jest w 100% złe. Specjaliści onkolodzy w pełni świadomie wykorzystują radioterapię i chemioterapię w celu zabijania ludzi i zarabiania pieniędzy. To bardziej przypomina rozbój niż leczenie. Nikt do tej pory nie wiedział, czym jest rak i jak go wyleczyć.
Rak nie jest chorobą wirusową ani bakteryjną. Z tego powodu nie jest problemem medycznym. Rak jest spowodowany przez chemikalia, dlatego jest problemem fizycznym.
Wytłumaczę Ci dokładnie, czym jest rak i jak go wyleczyć w 100%.
Choroba zaczyna się, gdy bakteria lub wirus zaatakują ciało człowieka i zaczynają uszkadzać komórki. Bakterie powodują daną chorobę, zaś uszkodzone komórki powodują pojawienie się symptomów tej choroby. Ponieważ bakterie powodują chorobę, to jeśli zabijemy bakterie, usuniemy przyczynę i choroba zostanie wyleczona. Jeśli zniszczymy uszkodzone komórki, usuniemy tylko symptomy tej choroby. Natomiast sama choroba nie zostanie wyleczona, ponieważ bakterie pozostaną i nadal będą ją powodować. Bakterie używają zniszczonych komórek jako pożywki i rozmnażają się do pewnej krytycznej ilości. Kiedy liczba zniszczonych komórek będzie na tyle duża, aby spowodować objawy choroby, zacznie się ona. Podobnie wirusy wykorzystują wewnętrzne mechanizmy komórki do powielania się do ilości wystarczającej do pojawienia się symptomów choroby. Aby wyleczyć chorobę, musimy wyeliminować jej przyczynę. W tym przypadku to bakterie i wirusy są przyczyną choroby. Tak więc jeśli wyeliminujemy bakterie i wirusy wyeliminujemy chorobę. Jeśli wyeliminujemy tylko zniszczone komórki to usuniemy jedynie symptomy nie samą chorobę.

Rak jest inny. To nie jest choroba wirusowa ani bakteryjna. Z tego powodu nie jest to problem medyczny. Jest to problem fizyczny. To choroba związana z zatruciem chemicznym spowodowana karcynogenami (karcynogen – substancja rakotwórcza, czynnik rakotwórczy, pojęcie używane przez lekarzy).

Największy okrąg to komórka ciała. Mniejszy okrąg to propagator. Kiedy połączą się ze sobą chemicznie, komórka przekształca się w komórkę rakową. Ale to połączenie nie może nastąpić samoistnie. Musi pojawić się karcynogen, aby zainicjować reakcję chemiczną i połączyć je chemicznie. Ze względu na ich rolę, tj. inicjowanie reakcji chemicznej, nazwałem karcynogeny inicjatorami. To jest jedyny możliwy model choroby nowotworowej. Nie ma innych modeli, które uwzględniałyby wszystkie aspekty komórek rakowych. Tak jak w przypadku chorób wirusowo – bakteryjnych musimy wyeliminować przyczynę choroby, aby ją wyleczyć. W przypadku raka przyczyną choroby są karcynogeny. Tak więc musimy je wyeliminować, aby wyleczyć raka.
Niestety, onkolodzy na całym świecie próbują usuwać komórki rakowe, to zaś eliminuje jedynie objawy choroby, co nie jest głównym problemem.

Wszystko wiec dokładnie obejrzysz na kolejnych video poniżej. Więcej informacji na stronie oraz forum: http://www.lekarstwonaraka.com.pl/

Mechanizm przerzutów nowotworowych

Komórki rakowe oznaczone ciemniejszym kolorem. Zdrowe komórki rozpoznają je jako obce i odrzucają. Jeśli komórki rakowe wydostaną się, dołączą do krwiobiegu i rozprzestrzenią po całym ciele. Mogą utworzyć „worek” jak ryby w sieci, który będzie rosnąć i przekształci się w guz. Karcynogeny nie są żyjącymi mikroorganizmami, które można zabić, dlatego nie możemy używać leków. Jedyną metodą wyleczenia raka jest fizyczne usunięcie karcynogenów z ciała za pomocą metody Wchłaniania Neutralnej Infekcji NIA, która zostanie opisana dalej. Nie ma alternatywy, nie będzie innej metody leczenia raka. To jest najdoskonalsza i jedyna metoda. Ponieważ nie używam w niej żadnych leków, nie ma efektów ubocznych ani nawrotów, które występują przy radioterapii i chemioterapii >> .

Inicjator

Mechanizm powstawania raka jest bardzo jasny, precyzyjny i wyjątkowo interesujący. Aby w ludzkim ciele powstał rak, potrzebny jest karcynogen, czyli substancja chemiczna powodująca raka. Karcynogenem może być dowolna substancja chemiczna występująca w żywności, jak chemikalia używane podczas przetwarzania żywności, konserwanty, nawozy itp. Różne chemikalia powodują nie-wirusowe i niebakteryjne choroby, jak rak, białaczka, zapalenie stawów, astma, toczeń rumieniowaty, rozedma płuc itd.

Aby nastąpił rozwój choroby, muszą wystąpić ściśle określone warunki – odpowiednia, krytyczna ilość inicjatorów w organizmie. Jeśli ilość inicjatorów będzie niższa, to inicjacja nie nastąpi. Aby komórka i propagator mogły się połączyć, karcynogen musi utworzyć aktywne centrum na powierzchni komórki, wyciągając 1 elektron. Kiedy inicjator atakuje komórkę i przenosi 1 elektron z jego orbity na wyższą, potrzebny jest jeszcze jeden atak, aby wybić elektron poza atom i utworzyć aktywne centrum. Odpowiednia wysoka koncentracja karcynogenów gwarantuje że drugi atak nastąpi, zanim elektron wróci na oryginalną orbitę. Jeśli koncentracja kancerogenów jest mniejsza niż wartość progowa, elektron powróci na swoją oryginalną orbitę, zanim nastąpi drugi atak. Aktywne centrum nie zostanie utworzone, zaś reakcja chemiczna pomiędzy komórką i propagatorem nie nastąpi. Jeśli elektron jest poza atomem, reakcja chemiczna rozpocznie się, powodując, że komórka i propagator połączą się, tworząc komórkę rakową.
Karcynogeny, odkładane głównie w limfie, gromadzą się przez lata, aż osiągną pewną krytyczną wartość/koncentrację. Proces akumulacji może trwać latami – od zera aż do koncentracji krytycznej. Zobacz, jak stopnie akumulacji zmieniały się przez ostatnie pół wieku. Liczba lat potrzebna do osiągnięcia koncentracji krytycznej (zmniejsza się o kolejne dziesięciolecia). Chemizacja życia postępuje. Silnie przetworzona żywność, złe płyny, wszelkie leki zatruwają organizm skąd koncentracja kancerogenów jest dużo szybsza.

Dr Geogre Ashkar:

Te typy chorób, które wynikają z nagromadzenia karcynogenów w plaźmie, wg lekarzy mogą przenosić się z rodziców na dzieci jako choroba genetyczna. W mojej opinii, najczęściej „choroba” przenosi się z matki na dziecko przez łożysko podczas ciąży!
Genetyka nie ma nic do rzeczy z żadną chorobą z wyjątkiem fizycznej struktury ludzkiego ciała. Przejście części inicjatorów z matki na dziecko redukuje koncentrację poniżej wartości krytycznej. Matka zyska, ponieważ rozwój jej choroby odsunie się w czasie. Jednak rozpocznie się na nowo, kiedy usunięte inicjatory zgromadzą się ponownie, co może zająć całe lata, zależnie od ilości przekazanej płodowi. Choroba rozwinie się dopiero, gdy koncentracja inicjatorów osiągnie wartość krytyczną. Jeśli matka zdecyduje się na wiele dzieci i za każdym razem będzie przekazywać im inicjatory, może nigdy nie osiągnąć krytycznej koncentracji inicjatorów i nie dopuścić do rozwoju choroby. Niestety, dziecko tej matki zachoruje wcześniej niż gdyby miało to nastąpić przy normalnym tempie gromadzenia się inicjatorów i osiągania ilości krytycznej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dziecko posiada już pewną ilość inicjatorów w momencie porodu. I z tego powodu dziecko potrzebuje mniej czasu na osiągnięcie ilości krytycznej i rozwinięcie się choroby.

To jest główna przyczyna występowania raka u dzieci i młodzieży. Jest wiele przypadków, które zdają się to potwierdzać, kiedy matka, a nie ojciec, miała raka, toczeń rumieniowaty lub zapalenie stawów. Dziecko takiej matki będzie miało duże szanse na zapadnięcie na te choroby, które będą najpierw obecne w ukrytej formie, a następnie ujawnią się, kiedy krytyczna koncentracja zostanie osiągnięta.

Same inicjatory nie mogą spowodować choroby. One jedynie mogą przygotować ciało do stanu gotowości na drugi czynnik, którym jest propagator, który rozpocznie rozwój choroby. W przeciwnym wypadku inicjatory pozostałyby w stanie uśpionym na zawsze. Każdy rodzaj inicjatora odpowiada za rozwój jednego typu choroby, jak rak, toczeń rumieniowaty, zapalenie stawów, astma itd. Natomiast propagator w każdej chorobie pozostaje taki sam, bez względu na na typ inicjatora.

Fragmenty zniszczonych komórek, wolne rodniki to propagatory chorób komórek ciała. Propagatory, fragmenty zniszczonych komórek są również produkowane w organizmie w naturalny sposób podczas sytuacji emocjonalnych, jak stres, strach, poczucie beznadziei, zamartwianie się itd.

Kolejną sztuczną przyczyną wytwarzania propagatorów może być niszczenie komórek ciała przez promienie rentgenowskie, substancje radioaktywne lub chemikalia, jak np. używane te w chemioterapii do niszczenia komórek rakowych, co może zniszczyć także zdrowe komórki. Innymi słowy, każda sytuacja lub rzecz, włączając w to mikroorganizmy i wirusy, zdolna rozbijać komórki ciała na fragmenty, może być zaklasyfikowana jako producent propagatorów choroby, które mogą pobudzić inicjatory do rozpoczęcia rozwoju choroby. Na początku inicjatory znajdują się w krwiobiegu i krążą po całym ciele. Nowotwór powstanie w miejscu, w którym produkowane są propagatory. Papierosy nie mogą powodować raka. One mogą jedynie spowodować produkcję propagatorów w płucach, czego następstwem będzie powstanie raka w tym miejscu. Jeśli propagatory będą produkowane w okolicy nerek, to tam powstanie nowotwór. Każda próba wyhodowania raka w ciele człowieka lub zwierzęcia jest skazana na porażkę, ponieważ nikt nie jest w stanie odtworzyć takich samych warunków, w jakich rak się wytwarza.

Hodowanie raka na zwierzęciu i leczenie go jest oszustwem, ponieważ nikt nie był w stanie wyhodować raka na zwierzętach, a wyniki leczenia zastosować do wyleczenia raka u człowieka.

dr George Ashkar: Musimy wyeliminować przyczynę. Rak jest powodowany przez karcynogeny, które zgromadziły się w ciele przez lata i pochodzą m.in. z żywności, którą jemy. Ponieważ karcynogeny nie są żyjącymi mikroorganizmami, nie możemy ich usunąć, zabijając je za pomocą leków. Zatem aby wyeliminować przyczynę choroby, musimy fizycznie usunąć je z ciała. Jedyna metoda leczenia, która może usunąć karcynogeny z ciała, to metoda Wchłaniania Neutralnej Infekcji (NIA).

W tej metodzie musimy utworzyć ranę, aby uzyskać dostęp do wnętrza ciała, używamy ziaren ciecierzycy w celu wywołania wypływu płynu z rany na zewnątrz i przykrywamy całość liściem kapusty, aby utrzymać wilgoć wokół rany, co zapewni, że wymiana nasączonego ziarna ciecierzycy na suche będzie prosta i bezbolesna. Obecność w ranie ziarna ciecierzycy powoduje, iż system odpornościowy zaczyna działać, wypychając wszystkie karcynogeny i inne cząstki, włącznie z komórkami rakowymi, które nie przynależą do ciała lub nawet szkodzą w kierunku rany i na zewnątrz ciała. W ciągu 2 miesięcy krew oczyszcza się z karcynogenów oraz komórek rakowych, ale aby oczyścić całe ciało potrzebne jest przynajmniej 6 miesięcy – choroba zostanie wyleczona w 100%. W niektórych przypadkach to może zająć trochę dłużej, jeśli choroba trwa od wielu lat, ale definitywnie zostanie wyleczona.

Z rany będzie wydobywać się płyn, ropa, zainfekowana krew, a także nieprzyjemny zapach. Jeśli infekcja wokół rany zbytnio się powiększy, skóra może zmienić kolor i pojawi się opuchlizna, ale to przejdzie, gdy tylko infekcja wyjdzie na zewnątrz. To następuje, ponieważ infekcja wokół rany jest zbyt duża i jest wydalana przez ranę zbyt powoli. Wcześniej czy później infekcja zostanie wydalona i opuchlizna przejdzie. Sama rana nie zostanie zainfekowana, ponieważ płyn wypływa z niej na zewnątrz. Kiedy w trakcie leczenia ropa lub zainfekowana krew wydobywa się z rany, może pojawić się silny ból, który można uśmierzyć środkami przeciwbólowymi, ale nie używaj leków na raka, ponieważ chemio- i radioterapia mogą jedynie powodować raka lub przyśpieszać postęp istniejącego nowotworu, natomiast w żadnym wypadku go nie leczą.

Inicjator pomaga w chemicznym połączeniu propagatora ze zdrową komórką, przekształcając ją w komórkę rakową, która sama staje się inicjatorem, tym samym zwiększając ich liczbę i powodując, że reakcja chemiczna napędza się sama. To właśnie autokataliza jest przyczyną szybkiego gromadzenia się komórek rakowych w organizmie, a nie ich niekontrolowany podział. Podział komórek rakowych jest niemożliwy, ponieważ to nie są normalne komórki. Natomiast w wyniku autokatalizy duże ilości zdrowych komórek przekształcają się w komórki nowotworowe, co upośledza funkcję ważnych i niezbędnych do życia organów i w konsekwencji prowadzi do śmierci.

Doświadczenie z rakiem trzustki

Dr George Ashkar: Leczyłem wiele chorób, zaczynając od reumatoidalnego zapalenia stawów przez reumatyzm, raka piersi itd. Sam jednak nigdy nie doświadczyłem nieuleczalnej choroby. Marzyłem o tym, ponieważ chciałem mieć doświadczenie z pierwszej ręki. Wcześniejsze doświadczenia pochodziły od innych ludzi, którzy mówili mi, że lekarz powiedział iż: Ona ma raka piersi, który rozprzestrzenił się na całe ciało. Po leczeniu metodą NIA lekarz mówi: W jej organizmie nie ma raka.

Za każdym razem na początku lekarz mówił: „masz” a następnie mówił „nie masz”. Nie mogłem udowodnić tego sam. W końcu września 2003 roku poczułem ból w brzuchu. Następnego dnia zacząłem wymiotować. Pojawiła się biegunka, zrobiłem się żółty, a moja uryna była czarna jak kawa. Mój lekarz skierował mnie do szpitala. Żadne środki na zatrzymanie wymiotów i biegunki nie pomogły. Nie mogłem nic jeść i biegałem do toalety 6–7 razy dziennie. Straciłem na wadze 53 funty w ciągu 7 dni (ze 195 do 142 funtów). Nikt nie mógł znaleźć przyczyny problemów. Wreszcie 29 września 2003 zdecydowano się wykonać zabieg chirurgiczny, aby rozwiązać problem. Podczas operacji lekarze zauważyli, iż mam raka trzustki. Po 5 i pół godzinnej operacji wycięto mi 2 fragmenty trzustki, usunęli guz blokujący kanał pomiędzy trzustką i żołądkiem. Wycięli zmienioną nowotworowo trzecią część żołądka i usunęli pęcherzyk żółciowy wraz z kamieniami. Na koniec 5 uczestniczących w operacji lekarzy poradziło mojej żonie, aby na wszelki wypadek przygotowała pogrzeb. Żona powiedziała mi, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy w banku na pogrzeb. Powiedziałem: To bardzo proste. Nie mamy pieniędzy na pogrzeb, więc nie umrę, żeby nie było trzeba go wyprawiać. Lekarz – specjalista w chirurgii trzustki powiedział mi, iż mam raka trzustki. Byłem szczęśliwy. Powiedziałem mu: Świetnie. On odpowiedział mi bardzo poważnie: Chemioterapia jest jedynym sposobem na ocalenie Twojego życia. Natychmiast odmówiłem i poprosiłem, aby wypisał mnie ze szpitala, bym mógł wrócić do domu. Bez zwłoki rozpocząłem leczenie moją metodą NIA. Po dwóch miesiącach testy krwi na raka były negatywne i są nadal negatywne. Mój przypadek raka przeżywa tylko 4% chorych w USA oraz 5% w Wielkiej Brytanii.

Kolejnych wiele przypadków wyleczenia tą metodą znajdziesz na stronie i forum: http://www.lekarstwonaraka.com.pl/Opinie.htm

Dr George Ashkar: Mechanizm reumatoidalnego zapalenia stawów jest podobny do mechanizmu raka. Jedyną różnicą jest inicjator. W tym przypadku inicjator atakuje chrząstkę stawach, przekształcając komórki chrząstki w komórki złośliwe, które uwalniają się i rozsiewają po całym ciele, zaś chrząstka staje się cienka lub zanika całkowicie. Jeśli zdrowa komórka chrząstki przekształci się w komórkę złośliwą, ale nie może się uwolnić lub uwalnia się, ale nie może dołączyć do krwiobiegu, to takie komórki utworzą złośliwy guz wokół stawów, zaś białe krwinki będą go atakować, powodując opuchliznę i zaczerwienienie okolic stawów, co jest częstym objawem w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Zmienione komórki chrząstki nie dławią narządów i nie powodują śmierci, ponieważ prawdopodobnie są zbyt małe, aby zdusić organy i spowodować, że przestaną pełnić funkcje podtrzymujące życie lub też atakują chrząstkę, która nie pełni funkcji podtrzymujących życie. 100% wyleczenia jest dostępne, jeśli użyjesz metody NIA.

Podsumowanie

Dr George Ashkar: W 1973 roku prezydent Nixon przekazał na rzecz Narodowego Instytutu do walki z rakiem 35 miliardów dolarów. I zażądał wynalezienia leku na raka oraz zmiecenia go z powierzchni ziemi w ciągu 25 lat. W 1998 roku po 25 latach i wykorzystaniu 35 miliardów $. Rezultat badań był następujący:

Przyczyna choroby nieznana, brak leku …

W 1943 roku potrzebowałem 1 tygodnia i 1 $ na opracowanie metody NIA (WNI – Wchłaniania Neutralnej Infekcji), która pozwala wyleczyć raka w 100%.
Prosiłem o wyjaśnienie, czym jest rak i jak go leczyć w prawie wszystkich wiodących centrach badawczych na świecie. Nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie – od Narodowego Instytutu Raka, przez klinikę Johna Hopkinsa – Niemiecki Ośrodek Raka, Ośrodek Raka w Tokio, Instytut Pasteura, Szwedzki Instytut Karolinski do Królewskiego Instytutu Badań nad Rakiem w Wielkiej Brytanii.
Wszyscy przez ostatnie pół wieku koncentrowali się na eliminacji komórek rakowych, które nie są przyczyną. Natomiast nikt nie zajmował się usuwaniem prawdziwej przyczyny, czyli karcynogenów. Doszedłem do wniosku, że w badania nad rakiem zaangażowano najbardziej ciemnych i niedouczonych ludzi, i to jest powód że nie ma na niego leku.

Dr George Ashkar: Na koniec powiem Ci to: Praktyka medyczna stała się biznesem. Radio- i chemioterapia mogą jedynie powodować i przyśpieszać już istniejącego raka. Nie mogą go wyleczyć. Moją metodą możesz wyleczyć w 100% każdy rodzaj raka. Możesz wyleczyć w 100% każdy rodzaj choroby stawów, wliczając w to reumatoidalne zapalenie stawów, możesz prawie w 100% wyleczyć również zakażenie wirusem HIV (AIDS), jeśli będziesz jej używał.

Terapia genetyczna jest największym oszustwem XX wieku, a terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych będzie największym oszustwem XXI wieku.

Konkluzja

Wszelkie leki mające skutki uboczne zatruwają organizm i nie leczą prawdziwych przyczyn powstawania chorób. O tym wspomina nie tylko dr Ashkar. Również mówi o tym wyraźnie Medycyna Komórkowa. Niedobory minerałów, antyoksydantów, zła woda, silnie przetworzona żywność sprzyjająca rozwojowi grzybów, toksyn w organizmie to skuteczne przyczyny słabnięcia układu immunologicznego. Od tego m.in. zaczynają się wszelkie tzw. choroby cywilizacyjne plus dostarczanie wspomnianych kancerogenów zatruwające nasze ciało tak naprawdę od urodzenia. Metoda NIA okazuje się być naprawdę pomocna.

Dużo więcej informacji uzyskasz na tej stronie, gdzie jest opisane jak stosować metodę krok po kroku (również wszystkie video). Jest tam również wykaz osób przeszkolonych do wykonania tej metody: http://www.lekarstwonaraka.com.pl/

Informacje na podanej stronie są także w innych językach.
Choć metoda jest niesamowicie prosta warto zasięgnąć porady osób, które praktycznie ją stosowały. Zawsze przy takich metodach czy stosowaniu dobrych i skutecznych suplementów mogą nastąpić efekty przejściowe tzw. procesy samo naprawcze organizmu. Jest to nic innego jak proces oczyszczania organizmu i to rokuje pozytywne skutki na przyszłość.

Ciekawe i pomocne informacje:

1.’Victory Over Cancer’ – Zwycięstwo nad rakiem, książkę można kupić w języku polskim w dobrych księgarniach. Tutaj w kilku językach on-line: http://www.victory-over-cancer.org/news/index.html

2.Świetne aplikacje, programy edukacyjne również na telefon odnośnie chorób cywilizacyjnych:
http://www.bodyxq.com/

3. Pod lufami karabinów będą truli nasze dzieci rtęcią >>

4.Chemioterapia powoduje rozwój raka?!

5. Historyczne książki:
http://www4.dr-rath-foundation.org/publication_library/histbooks.htm

Przekaż dalej. Dziękujemy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.